กฎคอมมูนิตี้ผู้ใช้งานของ TRIP.COM

Trip_blog
13 ต.ค. 2021

คอมมูนิตี้ผู้ใช้งานของเรายินดีต้อนรับการพูดคุยเรื่องประสบการณ์การเดินทางแบบเปิดกว้าง ตรงไปตรงมา รวมทั้งการแบ่งปันข้อมูลการเดินทางที่เป็นประโยชน์ กฎเหล่านี้กำหนดไว้เพื่อเป็นการปกป้องคอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และมีผลบังคับใช้กับเนื้อหาทุกประเภทของ Trip.com ผู้ใช้งาน Trip.com ควรปฏิบัติตามกฎต่อไปนี้

ตารางเนื้อหา

เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งานในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟ
มาตรฐานของเนื้อหา
การมอบลิขสิทธิ์
คำรับรองของคุณ
นโยบายการแจ้งและถอดเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย
การปิดบัญชี
เกณฑ์ทั่วไป

เนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งานในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟ

คุณโพสต์รีวิว, คอมเมนต์, บทความ, งานเขียน, ลิงก์, ภาพกราฟิก, รูปถ่าย, เนื้อหาที่เป็นไฟล์เสียง, วิดีโอ, งานถ่ายทำ หรือสื่อประกอบ ("เนื้อหา") ในฟอรั่มพูดคุย, กระดานสนทนา, บริการรีวิว, ช่องไลฟ์สด, บล็อกเดินทาง หรือฟอรั่มอื่นๆ ("พื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟ") บนเว็บไซต์ของเราได้

คุณเป็นผู้รับผิดชอบการใช้งานในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว และใช้งานโดยยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง เราไม่รับรองการรักษาความลับตามเนื้อหาที่คุณได้ให้มาในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟใดๆ

คุณเข้าใจว่าเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้ใช้งานไม่ได้มีการตรวจสอบหรืออนุมัติโดยเรา และไม่ได้แสดงมุมมองหรือค่านิยมของเรา ในฐานะผู้ให้บริการอินเทอร์แอ็กทีฟ เราจะถือว่าไม่ได้รับผิดชอบเนื้อหาใดๆ ที่คุณโพสต์ เก็บข้อมูล หรือถ่ายทอดในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟนั้นๆ

เราไม่ทำการคัดกรอง แก้ไข หรือตรวจเนื้อหาที่คุณโพสต์ในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟใดๆ อย่างไรก็ตาม เราสงวนสิทธิ์ในการนำออก คัดกรอง หรือแก้ไขเนื้อหาใดๆ ที่ได้โพสต์หรือเก็บข้อมูลในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟนั้นๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ได้ทุกเวลา ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ด้วยดุลยพินิจอันเป็นสิทธิ์ขาดของเรา

เราไม่อ้างสิทธิ์ความเป็นเจ้าของ การมีความเกี่ยวข้อง หรือการเปลี่ยนสิทธิ์ของเนื้อหาใดๆ ที่คุณส่งมาในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟ

ที่ซึ่งเราเชื่อโดยสุจริตใจว่าคุณได้ละเมิดกฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข เรามีสิทธิ์ดำเนินการดังต่อไปนี้:-

(ก) นำเนื้อหาของคุณออกจากพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ และ/หรือ

(ข) สิ้นสุดหรือระงับสิทธิ์ของคุณในการใช้งานหรือการเข้าถึงพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟ/เว็บไซต์ของเรา

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการกระทำข้างต้นที่เราได้ดำเนินการ คุณติดต่อเราได้โดยใช้รายละเอียดจาก [ข้อ 1 ใน "ข้อกำหนดและเงื่อนไข"] ของเรา

เราเจตนาชัดเจนว่าจะไม่ร่วมรับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นมาจากการใช้งานของคุณโดยละเมิดกฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราในพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟนั้นๆ คุณยินยอมชดใช้เรา จากความเสียหาย การเรียกร้อง การฟ้องร้อง และการดำเนินการใดที่เกิดจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ได้

มาตรฐานของเนื้อหา

คุณรับผิดชอบเนื้อหาที่คุณได้ให้มาทั้งหมด ด้วยการส่งเนื้อหา (เช่น ข้อความ, รูปถ่าย, วิดีโอ และ/หรือสื่อประกอบอื่นๆ) มายังเว็บไซต์ของเรา คุณได้ยอมรับและยืนยันกับทาง Trip.com แล้วว่าการส่งข้อมูลเป็นไปตามแนวทางและข้อกำหนดต่อไปนี้:

เนื้อหาของคุณต้อง:-

• มีความเป็นต้นฉบับ - คุณส่งเนื้อหาที่เป็นของคุณได้เท่านั้น (สร้างสรรค์หรือทำด้วยตัวคุณเอง) ต้องไม่ส่งเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

• ตรงกับหัวข้อ - เนื้อหาทั้งหมดต้องเกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเดินทาง (ที่พัก, ร้านอาหาร, สายการบิน, การเดินทาง, ตำแหน่งที่ตั้ง, จุดหมายปลายทาง หรือประสบการณ์การเดินทางโดยทั่วไป)

• มีความถูกต้อง - เมื่อกล่าวข้อเท็จจริง

• ยึดถือความจริงใจ - เมื่อกล่าวความคิดเห็น

• มีความเป็นมิตรกับคอมมูนิตี้

• ปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ในประเทศนั้นๆ ที่ซึ่งได้ทำการโพสต์

เนื้อหาของคุณต้องไม่:-

• หมิ่นประมาทบุคคลใด

• อนาจาร, โจมตี, สร้างความเกลียดชัง หรือยั่วโทสะ

• ส่งเสริมสื่อทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง

• ส่งเสริมความรุนแรง

• ส่งเสริมการแบ่งแยกว่าด้วยเชื้อชาติ, เพศ, ศาสนา, สัญชาติ, ความทุพพลภาพ, ความเบี่ยงเบนทางเพศ หรืออายุ

• ละเมิดลิขสิทธิ์, สิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูล, เครื่องหมายการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นใดของบุคคลอื่น

• มีแนวโน้มหลอกลวงบุคคลใด

• ผิดข้อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีต่อบุคคลที่สาม เช่น ข้อปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อปฏิบัติต่อความไว้วางใจ

• ผิดกฎหมายและข้อบังคับในการคุ้มครองฉบับลูกใดๆ ที่มีผลบังคับใช้

• ส่งเสริมกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ

• มีการละเมิดอำนาจศาล

• มีการข่มขู่ ข่มเหง หรือรุกล้ำความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หรือทำให้เกิดความรำคาญใจ ความไม่สะดวกสบาย หรือความวิตกกังวลอันไม่จำเป็น

• มีแนวโน้มจะก่อความรำคาญ, ความว้าวุ่น, ความอับอาย, ความตื่นกลัว หรือรบกวนบุคคลอื่น

• ล้อเลียนบุคคลใด หรือแสดงตัวตนหรือความเกี่ยวข้องกับบุคคลใดโดยทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิด

• ทำให้เข้าใจไปว่าเนื้อหานั้นออกมาจากทางเรา ในกรณีที่ไม่เป็นความจริง

• สนับสนุน, ส่งเสริม, ปลุกปั่นให้ฝ่ายใดก่อการ, หรือให้ความช่วยเหลือในการกระทำผิดกฎหมายหรือก่ออาชญากรรม เช่น (กล่าวเพื่อใช้เป็นเพียงตัวอย่าง เท่านั้น) การละเมิดลิขสิทธิ์หรือการใช้คอมพิวเตอร์ในทางที่ผิด

• มีคำกล่าวซึ่งคุณรับรู้ หรือมีความเชื่อ หรือมีพื้นฐานในการใช้เหตุผลเพื่อความเชื่อ ว่ามีสมาชิกในหมู่สาธารชนซึ่งคำกล่าวนั้นสื่อสารด้วย หรือกำลังจะสื่อสารด้วย มีแนวโน้มจะทำความเข้าใจได้ว่าเป็นการส่งเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อม หรือเป็นการจูงใจอื่นๆ ให้ทำหน้าที่ เตรียมการ หรือยั่วยุการกระทำอันก่อให้เกิดการก่อการร้าย

• มีการโฆษณาหรือทำการส่งเสริมการขายบริการใด, หรือมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่น, รวมทั้งมีเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือแบรนด์ของบุคคลที่สาม, มีรูปของคนดังหรือผู้มีชื่อเสียงอื่นๆ, มีสื่อส่งเสริมการขาย, หรือมีเนื้อหาใดที่มีความจงใจทำเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา

• เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรือทำความลับของรัฐรั่วไหล

• มีข้อมูลอื่นๆซึ่ง Trip.com มีความเห็นโดยดุลยพินิจเพียงผู้เดียวว่าไม่เหมาะสมในการโพสต์หรือมิเช่นนั้นแล้วก็มีการละเมิดกฎและ/หรือข้อกำหนดและเงื่อนไข

การมอบลิขสิทธิ์

เมื่อคุณได้ทำการส่งเนื้อหามายังพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟใดๆ บนเว็บไซต์ของเรา คุณได้มอบคำอนุญาตแบบถาวร มีผลครอบคลุมทั่วโลก ไม่จำกัดเขตอำนาจศาล ไม่มีการคิดค่าลิขสิทธิ์ สามารถทำสัญญาลูกได้ และสามารถทำการถ่ายโอนได้ (ก) ในการใช้, การทำซ้ำ, การแจกจ่าย, การเตรียมงานไปต่อยอด, และการจัดแสดงเนื้อหานั้นให้เชื่อมโยงกับบริการที่เว็บไซต์ให้บริการ อีกทั้งครอบคลุมสื่อต่างๆ รวมทั้งการใช้เนื้อหานั้นไปส่งเสริมการขายทางเว็บไซต์ และ/หรือบริการ และ (ข) การใช้ชื่อที่คุณเป็นผู้ส่งเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงกับเนื้อหานั้น ให้แก่เรา

คุณยังได้มอบสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายเพื่อต่อต้านการละเมิดสิทธิใดๆ ของคุณและของเรา ให้แก่เรา

คุณยินยอมและรับรู้ว่า Trip.com เลือกที่จะให้ข้อมูลองค์ประกอบในเนื้อหาของคุณ (เช่น แจ้งรายชื่อคุณและเมืองบ้านเกิดในรีวิวโรงแรมที่คุณส่งมา) ได้โดยดุลยพินิจของเราเอง

เมื่อขยายขอบเขตที่เป็นไปได้ คุณมีเจตนาชัดเจนที่จะยกเว้น "สิทธิความชอบธรรม" ใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิในการมอบอำนาจหรือการถือสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว) ที่ดำรงอยู่ในเนื้อหาของคุณได้ และได้ยินยอมว่าคุณไม่มีข้อโต้แย้งใดในการนำเนื้อหาของคุณไปเผยแพร่, ใช้งาน, ปรับเปลี่ยน, ลบออก, หรือใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยเรา

คำรับรองของคุณ

คุณได้แสดงและรับรองว่า:-

(ก) คุณได้รักษาและจะรักษาสิทธิ, คำอนุญาต, ความยินยอม, ความเห็นพ้องใดๆ ที่จำเป็นทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณได้ให้เรามา รวมทั้งข้อมูลทั้งหมดในเนื้อหานั้น เพื่อที่ Trip.com และบริษัทในเครือจะได้ใช้สิทธิที่ได้รับมอบมา ดังต่อไปนี้;

(ข) เนื้อหาโดยที่คุณให้มานั้น เป็นไปตามมาตรฐานเนื้อหาดังต่อไปนี้ และไม่ได้ฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Trip.com;

(ค) เนื้อหานั้นถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

(ง) เนื้อหานั้นต้องไม่เป็นความลับและไม่ติดกรรมสิทธิ์

(จ) การใช้และการโพสต์ หรือการถ่ายทอดเนื้อหานั้นของคุณและของเราไม่ได้ฝ่าฝืนกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ และจะไม่ละเมิดสิทธิใดๆ หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือองค์กรอื่นใด

นอกเหนือจากนี้ คุณได้รับรองและรับประกันว่าจะชดเชย Trip.com และบริษัทในเครือ จากความเสียหาย การเรียกร้อง การฟ้องร้อง และการดำเนินการใดที่เกิดจากหรือมีความเกี่ยวข้องกับการที่คุณไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเหล่านี้ได้

นโยบายการแจ้งและถอดเนื้อหาที่ผิดกฎหมาย

ในกรณีที่คุณ ในฐานะเจ้าของลิขสิทธิ์ เชื่อโดยสุจริตใจว่าเนื้อหาที่เราเป็นผู้จัดแสดง ได้ละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณ (หรือตัวแทนของคุณ) ติดต่อเราได้ทันที โดยทำตามนโยบายการแจ้งและถอดเนื้อหาของเรา

โปรดทราบว่าการกล่าวความเท็จใดๆ ในคำแจ้งจะก่อให้เกิดการโจมตีภายใต้กฎหมายใดก็ตามที่มีการบังคับใช้ได้ และจะเป็นการทำลายความน่าเชื่อถือของคุณโดยเปิดเผยได้

เมื่อได้ทำตามขั้นตอนดังนี้แล้ว และคำร้องของคุณมีการพิสูจน์ทราบอย่างเหมาะสม เราจะพยายามทำตามเหตุอันสมควรทั้งหมดเพื่อนำเนื้อหาที่ผิดกฎหมายออกไปภายในระยะเวลาอันสมควร

การปิดบัญชี

ด้วยดุลยพินิจเพียงผู้เดียว เราจำกัดการเข้าถึงพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟใดๆ, ระงับการใช้งานพื้นที่อินเทอร์แอ็กทีฟนั้นๆ ของคุณ, หรือปิดบัญชีการใช้งานของคุณได้ ในกรณีที่คุณ:

(ก) ละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ของผู้อื่น ไม่ว่าจะทำการละเมิดซ้ำซากหรือไม่ และ/หรือ

(ข) ฝ่าฝืนกฎ ไม่ว่าจะทำการละเมิดซ้ำซากหรือไม่

กรณีคุณเชื่อว่าผู้ถือบัญชีได้ทำการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎเหล่านี้ซ้ำซาก โปรดให้ข้อมูลที่เพียงพอแก่เราเพื่อตรวจสอบยืนยัน เมื่อคุณออกเอกสารคำแจ้ง

เกณฑ์ทั่วไป

ข้อความเน้นในวงเล็บทั้งหมด (ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดในฉบับภาษาอังกฤษ) ซึ่งไม่ได้นิยามอยู่ในกฎเหล่านี้ จะมีความหมายเดียวกันกับในข้อกำหนดและเงื่อนไข ปัญหาหรือประเด็นใดๆ ซึ่งไม่ได้ครอบคลุมด้วยกฎเหล่านี้ จะเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

กฎเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายสิงคโปร์ ด้วยประการฉะนี้ คุณได้ยอมรับอำนาจในการตัดสินซึ่งได้โอนมายังศาลแห่งสิงคโปร์แต่เพียงอย่างเดียว ในข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

เราสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงแก้ไขกฎเหล่านี้ตามโอกาสโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากเราถือว่ามีความจำเป็นในการปกป้องคอมมูนิตี้