เที่ยวทั่วโลกกับ Trip.com

เทศกาลและวันหยุดประจำปีของจีนประจำปี 2020
ตารางเนื้อหา

เทศกาลและวันหยุดประจำปีของจีนประจำปี 2020

Trip_blog
14 ก.ย. 20208,77811

ประกาศอย่างเป็นทางการของรัฐบาลจีน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2019 เรื่อง วันหยุดประจำปี วันหยุดยาวและวันทำงานชดเชยของประเทศจีนประจำปี ค.ศ. 2020

ตารางเนื้อหา

รายชื่อวันหยุดประจำปี วันหยุดยาวและวันทำงานชดเชยของประเทศจีน ประจำปี ค.ศ. 2020
1. 1 มกราคม 2020 (พุธ) : วันปีใหม่
2. 25 มกราคม 2020 (เสาร์) : วันตรุษจีน
3. 4 เมษายน 2020 (เสาร์) : วันเชงเม้ง
4. 1 พฤษภาคม 2020 (ศุกร์) : วันแรงงาน
5. 25 มิถุนายน 2020 (พฤหัสบดี) : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง
6. 1 ตุลาคม 2020 (พฤหัสบดี) : เทศกาลไหว้พระจันทร์ และวันชาติจีน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับวันหยุดของประเทศจีน
แนะนำเทศกาลและวันหยุดของประเทศจีน
1. วันปีใหม่
2. วันตรุษจีน
3. วันเชงเม้ง
4. วันแรงงาน
5. เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง
6. เทศกาลไหว้พระจันทร์
7. วันชาติจีน

รายชื่อวันหยุดประจำปี วันหยุดยาวและวันทำงานชดเชยของประเทศจีน ประจำปี ค.ศ. 2020

1. 1 มกราคม 2020 (พุธ) : วันปีใหม่

2. 25 มกราคม 2020 (เสาร์) : วันตรุษจีน

หยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2020 ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2020

วันทำงานชดเชย : 19 มกราคม 2020 (อาทิตย์)

3. 4 เมษายน 2020 (เสาร์) : วันเชงเม้ง

หยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2020 ถึง 6 เมษายน 2020

4. 1 พฤษภาคม 2020 (ศุกร์) : วันแรงงาน

หยุดยาวติดต่อนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2020 ถึง 5 พฤษภาคม 2020

วันทำงานชดเชย : 26 เมษายน 2020 (อาทิตย์) และ 9 พฤษภาคม (เสาร์) 2020

5. 25 มิถุนายน 2020 (พฤหัสบดี) : เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

หยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2020 ถึง 27 มิถุนายน 2020

วันทำงานชดเชย : วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2020 (อาทิตย์)

6. 1 ตุลาคม 2020 (พฤหัสบดี) : เทศกาลไหว้พระจันทร์ และวันชาติจีน

หยุดยาวติดต่อกันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2020 ถึง 8 ตุลาคม 2020

วันทำงานชดเชย : 27 กันยายน 2020 (อาทิตย์) และ 10 ตุลาคม 2020 (เสาร์)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับวันหยุดของประเทศจีน

วันหยุดของประเทศจีนมี 2 แบบ คือ วันหยุดที่กำหนดตามปฏิทินประจำปีซึ่งจะเหมือนกันในทุกๆปีและ

วันหยุดที่เปลี่ยนแปลงตามปฏิทินจันทรคติ

ไม่มีการกำหนดที่ชัดเจนว่าในแต่ละปีวันใดจะเป็นวันทำงานชดเชย จะต้องรอประกาศเรื่องวันหยุดอย่าง

เป็นทางการจากทางรัฐบาล ซึ่งจะประกาศในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

แนะนำเทศกาลและวันหยุดของประเทศจีน

1. วันปีใหม่

ชาวจีนฉลองวันปีใหม่ในวันที่ 1 มกราคมของทุกปีเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆในโลก

กิจกรรมจะแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองและจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม การเฉลิมฉลองในเวลาเที่ยงคืนของ

วันสิ้นปีเก่าก็ยังเป็นกิจกรรมที่จัดในทุกพื้นที่ โดยปกติเจ้าหน้าที่ของรัฐ และพนักงานบริษัทจะได้รับวันหยุด

ปีใหม่ 3 วัน

2. วันตรุษจีน

เทศกาลและวันหยุดที่สำคัญที่สุดของประเทศจีนคือวันตรุษจีนหรือที่เรียกว่าเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ วันตรุษจีน

คือวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนที่นับตามปฏิทินจันทรคติ ซึ่งจะมีชื่อเรียกตาม ปีนักษัตร เช่น ปี 2020 คือปีชวด และ

ปี 2021 คือปีวัว ส่วนวันตรุษจีนจะตรงกับวันที่ เท่าไหร่นั้นจะต้องดูตามปฏิทินจันทรคติซึ่งจะแตกต่างกันไปใน

แต่ละปี ในปี 2020 วันตรุษจีน ตรงกับวันที่ 25 มกราคมและในปี 2021 จะตรงกับวันที่ 12 กุมภาพันธ์ โดยปกติ

เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานบริษัทจะได้รับวันหยุด 7 วันในช่วงเทศกาลตรุษจีน

3. วันเชงเม้ง

วัฒนธรรมจีนให้ความสำคัญกับการเคารพบรรพบุรุษมาก ในวันเชงเม้ง ครอบครัวชาวจีน จะไปเยี่ยมหลุมศพเพื่อ

ทำความสะอาดและเซ่นไหว้บรรพบุรุษ สิ่งที่นำไปเซ่นไหว้มักเป็น อาหารที่บรรพบุรุษโปรดปรานและกระดาษ

ไหว้เจ้าที่อยู่ในรูปแบบสิ่งของที่ลุกหลานคิดว่ามีประโยชน์ในชีวิตหลังความตาย โดยปกติวันเชงเม้งจะหยุดยาว

ติดกันสามวัน

4. วันแรงงาน

ชาวจีนเฉลิมฉลองวันแรงงานสากลในวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี วันแรงงานถือเป็นวันหยุดที่สำคัญมากวันหนึ่ง

ของประเทศจีนเนื่องจากเป็นวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน แต่โดยปกติมักจะทับซ้อนกับวันเสาร์อาทิตย์จึงทำให้

เหมือนมีวันหยุดเพียง 3 วัน ในวันนี้มักไม่มีการเฉลิมฉลองใหญ่โต อาจมีเพียงบางท้องถิ่นจัดพิธีเพื่อยกย่องผู้

ใช้แรงงาน ที่อุทิศแรงกายต่อสังคมส่วนรวม

5. เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง

ตรงกับวันที่ 5 เดือน 5 ตามปฏิทินจันทรคติ ตำนานเรื่องต้นกำเนิดของเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ที่เป็นที่พูดถึงมาก

ที่สุด คือ เรื่องราวของ ขุนนางและกวีชื่อ Qu Yuan ขุนนางผู้นี้มีความ จงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริตมาก แต่กลับ

โดนใส่ร้ายและไม่ได้รับความไว้วางใจจากฮ่องเต้ จึงทำให้ Qu Yuan เสียใจและผิดหวังเป็น อย่างมากจนเขา

ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการ กระโดดน้ำ เมื่อชาวบ้านรู้ข่าว ก็ช่วยกัน ออกไปงมหาศพของ Qu Yuan แต่ทำ

อย่างไรก็หาไม่พบ ชาวบ้านจึงนำข้าวไปโปรยลงใน แม่น้ำเพื่อให้ปลามากินข้าวแทนที่จะไปแทะกินศพของ

Qu Yuan จากนั้นเป็นต้นมา จึงมีการรำลึกถึง Qu Yuan โดยการนำใบจ่างมา ห่อข้าวแล้วโยนลงไปในแม่น้ำ

จึงเป็นที่มาของเทศกาลไหว้บะจ่างที่สืบเนื่องมาจนปัจจุบันนั่นเอง

6. เทศกาลไหว้พระจันทร์

เทศกาลไหว้พระจันทร์จะตรงกับวันที่เท่าไรนั้น ไม่ตรงกันในแต่ละปี เพราะอ้างอิงตาม ปฏิทินจันทรคติ ในช่วง

เทศกาลไหว้พระจันทร์ทุกคนในครอบครัว จะมารวมตัวกันและกิน ขนมไหว้พระจันทร์และผลไม้ในขณะที่ชม

ดวงจันทร์ด้วยกัน (ในประเทศจีนกล่าวกันว่า ดวงจันทร์ในวันนี้เป็น ดวงจันทร์ที่กลมที่สุดซึ่งหมายถึงความเป็น

อันหนึ่งอันเดียวกัน ของคนในครอบครัว) นอกจากนี้ยังถือเป็นการเฉลิมฉลองในฤดูกาลเก็บเกี่ยวอีกด้วย

7. วันชาติจีน

วันชาติของประเทศจีนตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันที่รำลึกถึงเหตุการณ์ ที่ประธาธิบดีเหมาเจ๋อตง

ประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 วันชาติถือเป็น

วันหยุดสำคัญอันดับสองของประเทศจีนรองจากวันตรุษจีนและเป็นวันหยุดที่มีความยาวถึง 7 วันเลยทีเดียว

Like